April
Aprilis
fåremåned

April har navn efter det latinske ord aperire, at åbne sig.

10.

Ezekiels dag
Opkaldt efter profeten Ezekiel.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

20.

Sulpicius dag
Er enten opkaldt efter biskop Sulpice fra Bourges, der døde i 647, eller romerske Sulpicius, der lod sig omvende da han forelskede sig i den hellige Domitians veninde.

30.

Severus dag
Opkaldt efter Biskop Severus fra Napoli omkring år 400.

1.

Hugos dag
Opkaldt efter Hugo fra Grenoble, der var så from at han altid græd over verdens ondskab. Han døde i 1132.

11.

Leos dag
Opkaldt efter Leo den Store, der var pave fra 440 til 461.

21.

Florentius dag
Florentius blev pint og brændt i Paris i 1549.

 

2.

Thedosias dag
Hun var en pige fra Tyrus, der led martyrdøden i 300-årene.

12.

Julius dag
Julius den første, der var pave fra 336 til 352.

22.

Gajus dag
Romersk pave der blev martyrdræbt i 296.

3.

Nicætas dag
Han var en græsk abbed, der blev martyrdræbt i 800-årene, under kejser Leos forfølgelse.

13.

Justinus dag
Opkaldt efter martyren Justin fra Nablus.

23.

Georgs dag
Opkaldt efter den hellige Sct. Georg eller Sct. Jørgen som han også kaldes. Han blev martyrdræbt flere gange i 303, han genopstod ikke mindre end tre gange.

4.

Ambrosius dag
Biskoppen i Milano, der døde på denne dag i år 397.

14.

Tiburtius dag
Martyren Tiburtius, der blev dræbt sammen meed sin broder Valerius.

24.

Albertus dag
Han var en svagelig dreng der fødtes i Bøhmen i år 956. Hans moder lovede at indvie ham til Herren hvis han blev rask, og han levede siden i stor fromhed og blev til sidst ærkebiskop i Prag.

5.

Irenes dag
Den fromme Irene blev sammen med sine søstre, Agape og Chionia, brændt i Saloniki i år 304.

15.

Olympias dag
Muligvis opkaldt efter diakonissen fra Nicomedia, der døde i 408.

25.

Markus dag
Opkaldt efter evangelisten Markus.

6.

Sixtus dag
Pave Sixtus, der er begravet ved siden af Sankt Peter i Vatikanet.

16.

Mariannes dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

26.

Cletus dag
Muligvis opkaldt efter pave Cletus omkring år 90 også kaldet Anakletius.

7.

Egesippus dag
En jødisk historiker, der døde i Rom i år 180.

17.

Anicetus dag
Opkaldt efter pave Anicetus.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

27.

Ananias dag
Han var en from munk der blev martyrdræbt i Persien i år 350.

8.

Janus dag
Muligvis opkaldt efter martyren Januaris fra Italien, hvis blod blev opbevaret i to flasker, hvorfra det begyndte at flyde når krig eller anden ulykke truede.

18.

Elutherius dag
En Jugoslavisk biskop fra omkring ar 200.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

28.

Vitalis dag
Han blev martyrdræbt i år 60 under kejser Nero.

9.

Procopius dag
Det er muligvis biskop Prochorus fra Nikomedia denne dag er opkaldt efter.

19.

Daniels dag
Profeten Daniel fra det gamle Testamente

29.

Peter Martyrs
dag

Peter var en dominikanermunk der blev martyr i Milano i 1252.