T:
[?]

T.

Forkortelse for 'tjenende hos'.

Tabuletkræmmer

Bissekræmmer.

Tamperdag

Fire kvartårlige fastedage i den katolske kirke, hvor tamperetten holdtes.
Er egentlig en fordanskning af det latinske Quattuor Temporum. Se Emmerdag.

Tamperet

Domstole, der behandlede ægteskabssager. Protokollerne herfra findes i landsarkiverne under bispearkiver. Eksisterede fra 1542 til 1797.

Tavelet

Hængehylde, pyramide, amagerhylde.

Tavlepenge

Indtægter til sognets fattigkasse, som blev opkrævet i kirken. Menigheden lagde gaver på en tavle.

Tegnelser

Register.

Templum
Templ.
latin: Kirke.

Testes

latin: Vidner, f.eks. dåbsvidner, faddere.

TG Karakteren Temmelig Godt. Se også Ørsteds skala.

Tiende

Kirkeafgift, der påhvilede landbruget. Afskaffet i 1916.

Tiggertegn

Bevis for, at en person havde tilladelse til at tigge.

Til- og afgangslister

Lister over personer, der flyttede til eller fra sognet. Oftest indført i kirkebøgerne fra 1812 til 1875.

Tingstud

Person, der optræder som støtte for en anden person på tinge.

Tingsvidne

Vidnesbyrd afgivet i retten.

Tjener

En bonde, husmand eller møller, der havde fæstet et brug.

Tomme

Længdemål = 2,62 cm. Kan også vises ved tegnet: ".

Tordmåned Gammelt dansk navn for marts.
Torp En klynge af gårde.

Trave

  1. Parvis opstillede kornneg på marken.
  2. Optællingsenhed for kornneg, langhalm eller tagrør.
Trefoldigheds søndag Trinitatis

Tresur

Skab til opbevaring af kostbare ting.

Trinitatis

Kirkefest for treenigheden. Søndag efter Pinse.

Trolovelse

Bortfæstelse. Trolovelsen, ægteskabsløftet, givet i præstens, familiens og venners nærværelse var forpligtende over for begge parter og kunne kun ophæves i ganske bestemte tilfælde. Ved trolovelsen udveksledes gaver og guldringe, som idag ved bryllup. Ægteskabet var dog først gyldigt efter vielsen i kirken.

TUM

"Tjeneste Udygtigheds Meldt".
Anmærkning ved en mand, der i forbindelse med session er meldt uegnet til militæret.

Tutor

latin: Formynder.

Tveldemosel

Se Musselin.

Tycho Brahesdage

I 1600-årene udarbejdede astronomen Tycho Brahe en liste over særligt uheldige dage, de var:

Dette er de datoer jeg oftest er stødt på, men jeg har også set: 3. januar, 16. marts, 18. juli, 8., 16. & 20. september samt 20. november nævnt som Tycho Brahesdage

Tylvt

Mængde = 12 stk f.eks. lægter og brædder.

Tægtebarn Et fattigbarn eller forældreløst barn, der er optaget i husstanden mod betaling. Der blev tinget om barnet og den der forlangte den mindste betaling fik barnet på kost.

Tægtefæ

Kreaturer, der græssede uden for ejerens jordlod.

Tæring

Tuberkulose, svindsot.

Tømmer

Mængde = 40 stk. f.eks. skind og huder.

Tønde

  1. Flademål = 5.500 m².
  2. Rummål = 131,4 liter øl eller 139,2 liter korn eller 170,0 liter kul eller 115,9 liter tjære.