September
September
fiskemåned

September har navn efter det latinske ord septem, syv, da det var den syvende måned i den romerske kalender.

10.

Burchardts dag
Opkaldt efter biskoppen i Worms, der døde i år 1026.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

20.

Tobias dag
På en farefuld rejse til Medien, for at hente en pose penge til sin blinde fader, blev Tobias beskyttet af engelen Rafael.

30.

Hieronymus dag
Opkaldt efter kirkefaderen, der oversatte Det gamle Testamente til latin, han døde i år 420 på det kloster i Bethlehem hvor han i mange år var forstander.
Det var også ham der ifølge legenden trak en torn ud af poten på en løve.

1.

Ægidius dag
Ægidius var en from eremit der levede i den ægyptiske ørken omkring år 600.

11.

Hilleberts dag
Denne dag er opkaldt efter biskoppen i Tours, der døde i år 1134.

21.

Mathæus dag
Opkaldt efter evangelisten og apostlen Mathæus.

 

2.

Elisas dag
Profeten Elisa var ifølge Det gamle Testamente Elias's efterfølger.

12.

Guidos dag
Guido forlod tidligt sit barndomshjem for at blive pilgrim, efter syv år vendte han hjem, hvor han fortsatte det fromme liv. Ved hans død i år 1112 rejste der sig en ildsøjle over ham.

22.

Mauritius dag
Hærføreren Mauritius fra Jerusalem blev med alle sine 6.666 soldater dræbt af kejser Maximians øvrige hær, da de nægtede at ofre til de hedenske guder.

3.

Seraphias dag
Da den kristne Seraphia fra Anthiochia blev voldtaget af to soldater , straffede gud soldaterne ved at gøre dem syge. Herefter blev hun dømt som heks.

13.

Cyprianus dag
Han skrev mange af de første beretninger om den kristne kirke, under kejser Decius's forfølgelser blev han halshugget i år 258.

23.

Linus dag
Roms biskop omkring år 90, der blev den første pave efter Peter.

4.

Theodosias dag
Den 17-årige Theodosia fra Cæsarea trøstede de kristne der var dømt belvet til døden, som straf måtte hun lide martyrdøden, hendes ene bryst blev skåret af og hun blev druknet.

14.

Korsets ophøjelsesdag
Kejser Heraclius gjorde denne dag til en festdag i år 631, til minde om sejren over perserne, hvpr det hellige kors blev erobret fra hedningene.

24.

Teklas dag
Tekla var en rig købmands datter fra Lykien, der lod sig omvende af Paulus. For at kunne følge Paulus på hans rejser lod hun sit hår klippe og klædte sig i mandsdragt. Hun fik omvendt mange og selv om hun blev torteret ville ingen pinsler bide på hende.

5.

Reginas dag
Hun var en 15-årig romersk pige der led martyrdøden i år 250.

15.

Eskilds dag
Munken Eskild blev sendt til Sverige for at gøre de ukristelige svenskere til gode kristne, men han blev dræbt af hedningene i 1016 og slæbt afsted indtil hans krop ikke længere lod sig flytte. Fra himlen lød, at han skulle begraves hvor han lå, og det var netop i Eskildstuna.

25.

Cleophas dag
Ifølge Lukas-evangeliet (24.13) åbenbarede Jesus sig for disciplen Cleophas på dennes vandring til Emaus.

6.

Magnus dag
Dagen er opkaldt efter en forfulgt kristen under kejser Decius omkring år 250.
I 1115 dræbtes Den hellige Magnus og ved hans grav på Orkney skete der siden mange undere.

16.

Eufemias dag
Under kejser Diocletians forfølgelser blev den kristne Eufemia pint og plaget, men hun døde ikke før en bjørn en dag bed hovedet af hende i år 290. Ved hendes grav skete der senere mange undere.

26.

Adolfs dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

7.

Roberts dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

17.

Lambertus dag
Han var en højt agtet biskop i Maastricht, men blev snigmyrdet i år 703.

27.

Cosmas dag
Den lægekyndige Cosmas blev sammen med sin tvillingebroder Damianus halshugget under kejser Diocletians forfølgelser i år 287.

8.

Maria fødselsdag
Jomfru Marias fødselsdag også kaldet Vor frue Dag eller Modermesse.

18.

Titus dag
Han var en af Paulus's frommme ledsagere.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

28.

Wenceslaus dag
Han var søn af hertug Bratislaus fra Böhmen. Hans broder Boleslaus var jaloux over sin gudfrygtige broders popularitet, og hyrede en flok forbrydere til at dræbe ham. Gud straffede morderne ved at gøre dem vanvittige.

9.

Gorgonius dag
Den fromme Gorgonius led martyrdøden i år 290. Han blev overhældt med eddike og salt, siden blev han ristet på bålet.

19.

Constantias dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

29.

Mikkelsdag
Opkaldt efter Ærkeengelen Michael.