Juni
Junius
skærsommer

Juni har navn efter romerguden Jupiters kone Juno.

10.

Onuphrius dag
Han var en kristen eremit, der levede i Egyptens ørken, hvor en engel hver dag bragte mad til ham.

20.

Sylverius dag
Den romerske pave Sylverius blev martyrdræbt efter at have lagt sig ud med kejser Justinian og kejserinden, der ønskede en hedensk mand udnævnt til biskop i Konstantinopel.

30.

Lucina dag
Hun var en romersk kvinde, der lod sig omvende efter hendes mands død. Hun døde som 95-årig i år 365.

1.

Nicomedes dag
Endnu en af de utallige omvendte romerske soldater.

11.

Barnabas dag
En af Jesus disciple, der blev dræbt på Cypern

21.

Albanus dag
Han var en Engelsk biskop, der blev myrdet i sin kirke i Mainz omkring år 300.
Hans relikvier findes i Albani kirke i Odense.

 

2.

Marcellinus dag
Han var en kristen romer, der blev halshugget i år 304, under kejser Diocletians styre.

12.

Basilius dag
Han var en kristen munk, der led martyrdøden under kejser Diocletians forfølgelser.

22.

Ti tusinde Martyrers dag
På denne dag henrettede kejser Hadrian tusinder af kristne på Ararat.

3.

Erasmus dag
Han var en utrolig sejlivet biskop, der tre gange blev pint og torteret, han fik bl. a. sine tarme trukket ud, og selv da han kom i flydende beg og svovl led han ingen skade.

13.

Cyrillus dag
Dagen er muligvis opkaldt efter biskop Cyril fra Alexandria, der døde i år 444.

23.

Paulinus dag
Den italienske munk Paulinus fra Nola blev martyrdræbt på denne dag i år 400.

4.

Optatus dag
En kristen martyr, der døde i 350.

14.

Rufinus dag
Han var muligvis en af Ambrosius venner.

24.

Sankt Hans dag
Dette er Johannes Døberens dag.
Også kaldet Midsommerdag eller Jønsmesse.

5.

Bonifacius dag
Den engelske munk Bonifacius blev dræbt af friserne i år 755, da han forsøgte at omvende det barske folk.

15.

Vitus dag
Han led martyrdøden som tolv-årig sammen med hans moder, mens hans hedenske fader så til. Da hans smerter var størst blev både han og hans moder bortført af en engel.

25.

Prospers dag
Han fødtes i den franske by Aquintanus og blev en af det fjerde århundredes kirkefædre.

6.

Nobertus dag
Han var søn af fornemme forældre, da han på sin hest blev ramt af lynet, besluttede han at ændre sit liv, han gik i kloster ogg blev senere ærkebiskop i Magdeburg, han døde i 1134.

En af de 32 Tycho Brahesdag.
En af Tamperdagene.

16.

Tychos dag
Han blev biskop på Cypern i år 470, ved hans grav skete der mange undere og han fik tilnavnet undergøreren.

26.

Pelagius dag
Denne dag er muligvis tilegnet en ung danserinde fra Antiochia, der levede forklædt som mand i Jerusalem.

7.

Jeremias dag
En af profeterne fra Det gamle Testamente.

17.

Budolfs dag
I slutningen af 600-årene grundlagde munken Bothulf et kloster i Lincolnshire, byen ved klosteret fik navn efter ham, Bothulf Town og blev senere til Boston.

27.

Syvsoverdag
Syv brødre blev muret inde i en grotte af kejser Decius soldater, så de kunne sulte ihjel. Men da de efter 200 år blev fundet af nogle hyrder, vagte den friske luft dem atter til live.

8.

Medardus dag
Han var biskop i St. Quentin og Tournai, han forærede alt bort inden han døde i 545.

18.

Leontius dag
Den romerske tribun Hypatius, der var sendt ud for at straffe de kristne, blev helbredt for en slem sygdom af munken Leontius fra Fønikien, og han lod sig derefter omvende.

28.

Eleonora dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

9.

Primus dag
Han og hans bror Felicianus blev martyrdræbt under Diocletians forfølgelser

19.

Gervasius dag
Han blev henrettet sammen med sin broder Protasius i Milano omkring år 100.

29.

Petrus & Paulus dag
På denne dag henrettedes de to apostle af kejser Neros soldater.
Petrus blev korsfæstet med hovedet nedad og Paulus blev halshugget.