Marts
Martius
tordmåned

Marts er opkaldt efter romernes gud Mars.

10.

Edels dag
Er muligvis opkaldt efter helgeninden Ethelreda, der var engelsk abbedisse omkr. år 630.

20.

Cordius dag
En af kejser Diocletians officerer der lod sig omvende.

30.

Quirinus dag
En hærleder der blev biskop i Neuss.

1.

Albinus dag
Den fromme biskop fra Angers i Frankrig, der hævdedes at kunne helbrede de blinde og opvække de døde.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

11.

Thalas dag
Endnu en jomfru der blev martyrdræbt.

21.

Benedicts dag
Grundlæggeren af benedektinermunkenes kloster på Monte Casino.

31.

Balbinas dag
Hun var Quirinus datter, og blev martyrdræbt sammen med ham.

2.

Simplicius dag
Paven i Rom indtil år 483.

12.

Gregorius dag
Opkaldt efter pave Gregor den Store, der døde i 604.

22.

Paulus dag
Han var fransk biskop omkr. år 400.

3.

Kunigundes dag
Hun var gift med den Tysk-romerske kejser Henrik 2. Alligevel levede hun hele sit liv som uberørt jomfru. Hun kunne udrette undere og slukkede bl.a. en brand ved at gøre korsets tegn.

13.

Macedonius dag
Han led martyrdøden efter at have væltet en afgudsstatue i et tempel. Han var en sej herre og bad selv om at blive vendt på stegeristen under torturen.

23.

Fidelis dag
Er enten opkaldt efter en kapucinermunk fra 1590 eller en martyr fra omkr. år 300.

4.

Adrians dag
En romersk soldat, der blev omvendt af de kristne martyrer.

En af de 32 Tycho Brahesdag.

14.

Eutyshius dag
En martyr fra Mesopotamien omkr. år 740.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

24.

Ulrikas dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

5.

Theofilus dag
Det er enten biskoppen i Cæsare omkr. år 200, eller en Theofilus, der indgik en pagt med djævelen, som det lykkedes ham at komme ud af efter en åbenbarelse af jomfru Maria.

15.

Zacharias dag
Den romerske pave Zacharias der døde i år 752.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

25.

Maria bebudelsesdag
Vårfruedag.
På denne dag besøgte englen Gabriel jomfru Maria og bebudede hende at hun skulle føde jesusbarnet om ni måneder.

6.

Godtfreds dag
Han var kardinal i Rom i år 1100.

16.

Gudmunds dag
Islandsk biskop der døde i år 1237.

26.

Gabriels dag
Ærkeenglen Gabriel der var guds sendebud.

7.

Perpetua dag
Blev martyrdræbt sammen med Felicia i år 203. Hun havde allerede tidligere drømt om sin skæbne og havde set sig selv gå på en stige op til himlen.
En af Tamperdagene.

17.

Gertruds dag
En belgisk abbedisse der døde i år 659. Hun var de dødes hjælper på den første nat på vej til skærsilden.

27.

Kastors dag
Er muligvis opkaldt efter martyren Castulus.

8.

Beates dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

18.

Alexanders dag
Biskop i Jerusalem frem til år 250.

28.

Eustacius dag
Biskoppen i Antiocia omkr. år 350.

9.

Fyrre ridderes
dag

Fyrre af kejser Licinius soldater, der havde ladet sig omvende til kristendommen, blev sat nøgne ud på en isflage for at dø, de overlevede og blev istedet for brændt på bålet.

19.

Josefs dag
Opkaldt efter Jomfru Marias mand.

29.

Jonas dag
Opkaldt efter en martyr der døde i år 327.