November
November
slagtemåned

November har navn efter det latinske ord novem, ni, da det var den niende måned i den romerske kalender.

10. Luthers dag
Martin Luthers fødselsdag.
20. Volkamarus dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.
30. Andreas dag
Opkaldt efter apostelen Andreas.
1.

Alle Helgens dag
Dagen blev indført en gang i middelalderen for at kunne fejre de martyrer og andre hellige personer, som ikke havde fået deres egen navnedag.

11. Mortens dag
Martins dag
Den gavmilde biskop Martin fra Tours.
En af legenderne siger at han ikke ønskede at blive biskop, og derfor gemte sig i en gåseflok, men gæssenes skræppen afslørede ham, og altså blev han valgt til biskop.
21. Maria ofrings dag
Et sagn siger at Maria på denne dag som 3-årig blev givet til templet i Jerusalem.
   
2.

Alle Sjæles dag
På denne dag fejres i den katolske kirke alle de døde ved at sætte lys på gravene.

12. Thorkilds dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.
22. Cecilies dag
Den smukke Cecilie omvendte sin hedenske mand Valerius i brudesengen.
 
3.

Hubertus dag
Dagen er tilegnet biskoppen i Lüttich, der døde i 727.
Han var en ivrig jæger, men da han så en hjort med et lysende kors mellem takkerne besluttede han ikke længere at jage dyrene.
Han er jægernes værnehelgen.

13. Arkadius dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.
23. Clemens
Romersk pave der blev martyrdræbt i 101, ved at blive kastet i havnen bundet fast til et anker
Søfolkenes værnehelgen..
4.

Ottos dag
Opkaldt efter biskoppen i Bamberg, der døde i 1138.

14. Frederiks dag
Har sandsynligvis navn efter Frederik den 3., der denne dag i 1665 indførte enevælden, da han underskrev kongeloven.
24. Chrysogonus dag
Han led martyrdøden i Aquileia under Diocletians forfølgelser.
5.

Malachias dag
Har navn efter en af profeterne i det gamle testamente.

15. Leopolds dag
Grev Leopold fra Østrig ved hvis grav der skete mange undere.
25. Katharinas dag
I en åbenbaring gav Jesus hende en ring, og hun lod sig herefter fæste som Kristi brud.
Da hun afslog at gifte sig med kejser Maximinian blev hun pint til døde. Et stort hjul besat med skarpe knive kunne ikke dræbe hende. Da man forsøgte at sønderrive hende dræbtes bødlerne af et lyn.
6.

Leonhards dag
Var en stor prædikant i middelalderens Frankrig.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

16. Othenius dag
Muligvis opkaldt efter Sankt Othmarus fra klosteret i Sankt Gallen i i Schweitz.
26. Conradus dag
Biskoppen i Constanz omkring år 1000.
7.

Engelbrechts dag
Munken Engelbrecht blev dræbt af Grev Frederik af Isenburg i 1225.

17. Anianus dag
Muligvis opkaldt efter en biskop fra Orleans.
27. Facundus dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.
8.

Claudius dag
En berømt romersk billedhugger fra omkring år 300.

18.

Hesychius dag
En kristen ægyptisk eremit.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

28. Sofia Magdalenes dag
Christian den sjettes dronning, der fødtes på denne dag i 1700.
9.

Theodors dag
En kristen romersk soldat, der blev martyrdræbt i år 290, efter at han havde sat ild til et afgudstempel i Cybele.

19. Elisabeths dag
En ungarsk kongedatter, der var meget gavmild over for de fattige.
29. Saturninus dag
Den første kristne biskop i Toulouse, han blev myrdet af hedninge i 250.