December
December
kristmåned

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da det var den tiende måned i den romerske kalender.

10.

Judiths dag
Hun frelste byen Bethulis, ved at halshugge Holofernes, som var fjendens anfører, og meget betaget af Judith.

20.

Abrahams dag
Opkaldt efter patriarken fra Det gamle Testamente.

30.

Davids dag
Kong David der nedlagde kæmpen Goliath med en sten fra hans slynge.

1.

Arnolds dag
Han var en franciskanermunk der i 1303 drog til Kina for at udbrede kristendommen .

11.

Damasus dag
Romersk pave der døde i år 384.


En af de 32 Tycho Brahesdag.

21.

Thomas dag
Den vantro apostel Thomas, der ikke ville tro før han havde set.

31.

Sylvester dag
Paven i Rom, der døbte den første kristne kejser, Konstantin den Store, i år 314.

2.

Bibianas dag
Muligvis den unge kristne pige Viviana, der blev martyrdræbt i Rom i år 400.

12.

Epimachus dag
En kristen martyr, der led martyrdøden i år 200.

22.

Japetus dag
Er muligvis opkaldt efter Noah's søn Jafet.

3.

Svends dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

13.

Luciadag
Lucia fra Syrakus, blev martyrdræbt, efter hun havde nægtet at gifte sig med en hedensk mand, der som hævn angav hende som kristen.

23.

Torlacus dag
Den islandske munk Thorlakr, der blev biskop i Skálholt i 1178, og opførte det første islandske nonnekloster.

4.

Barbaras dag
Hun blev lukket inde i et tårn af sin hedenske fader, men blev befriet af Origines. Under flugten åbnede bjergvæggene sig for dem.

14.

Crispinus dag
Muligvis opkaldt efter biskop Crispina, der led martyrdøden i år 300.

24.

Adams dag
Juleaftensdag er opkaldt efter den første mand på Jorden.

5.

Sabinas dag
Sabinas eller Sabas grundlagde et kloster i Palæstina.

15.

Nikatius dag
Biskoppen i Reims omkring år 450.

25.

Juledag
Kristmessedag

Jesus fødselsdag.

6.

Nikolajs dag
Biskop Nicolaus fra Myra.

En af de 32 Tycho Brahesdag.

16.

Lazarus dag
En af Jesus venner.

26.

Stefans dag
Den hellige Stefanus var den første kristne der led martyrdøden.

7.

Agathons dag
En romersk soldat, der blev omvendt after at have oveæret Julianus og Cronion blive pint.

17.

Albina
En kvindelig martyr fra omkring år 250.

27.

Johannes Evangelist dag
Evangelisten døde i Rom på denne dag efter mange pinsler.

8.

Maria undfangelsesdag
I 1439 vedtog kirkeforsamlingen i Basel at Maria blev undfanget uden synd på denne dag.

18.

Louises dag
Frederik den 5.'s dronning født i 1724.


En af de 32 Tycho Brahesdag.

28.

Børnedag
De uskyldige børns dag, opkaldt efter barnemordet i Bethlehem.

9.

Rudolfs dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

19.

Nemesius dag
Den fromme Nemesius blev anklaget for at være tyv, men kunne bevise sin uskyld, han blev istedet dømt til døden for at være kristen, mens de falske anklagere blev brændt på bålet sammen med ham.

29.

Noahs dag
Den gamle arkbygger.