Maj
Majus
blomstermåned

Maj har navn efter romernes gudinde Maja.

10.

Gordianus dag
Han var en af kejser Julians tjenestefolk, der led martyrdøden efter at have ladet sig omvende.

20.

Angelicas dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

30.

Vigands dag
Han led martyrdøden i Frankrig i år 370.

1.

Philip & Jacobs dag
Valborgs dag

Philip og Jacob er Jesus apostle, der begge blev dræbt i Lilleasien i første århundrede.
Valborg var en engelsk prinsesse, der blev abbedisse i Heldesheim i Tyskland, hvor hun døde i 779.

11.

Mamertus dag
Biskop fra Sydfrankrig der led martyrdøden i 477

21.

Helenes dag
Kejser Konstantin den Stores moder, der fandt Jesus kors i Jerusalem.

31.

Petronellas dag
Hun var datter af apostlen Peter. Hun havde lovet aldrig at gifte sig, så da den fornemme romer Flaccus bad om giftermål sultede hun sig ihjel.

2.

Athanasius dag
Han var biskop i Alexandria. I mange år måtte han gemme sig i ørkenen for at undgå kejser Constantius forfølgelser, han døde i 373.

12.

Pancratius dag
Han var en frygier, der led martyrdøden i år 304.

22.

Castus dag
En romersk martyr fra omkring år 250.

3.

Korsmessedag
En gammel kirkefest til minde om Konstantin den Stores moder, Helene, der fandt tre kors i år 326. For at finde ud af hvilket der var Jesus kors blev de lagt ved siden af en død kvinde, kun det rigtige kunne vække hende til live igen.

13.

Ingenuus dag
Han var en romersk kriger, der blev dødsdømt af kejser Decius fordi han lod sig kristne.

23.

Desiderius dag
Dronning Brunhilde henrettede biskop Desiderius i Frankrig i år 607, fordi denne havde kritiseret hendes utugtige liv.

4.

Florians dag
En af kejser Diocletians soldater der lod sig omvende, og senere led martyrdøden.

14.

Kristians dag
Bortset fra at Kristian er afledt af Kristus kendes oprindelsen til dagens navn ikke.

24.

Esthers dag
Hun var den unge jødiske pige, der giftede sig med den persiske konge Ahasverus og på den vis frelste jøderne fra persernes forfølgelse.

5.

Gothards dag
Han var kejser Henrik den Frommes nære ven, og biskop i Hildesheim. Efter hans død i 1038, byggedes et kapel til ham i Alperne ved Sct. Gothards passet.

15.

Sofies dag
Hun var en romersk martyr.

25.

Urbanus dag
Pave Urban, der led martyrdøden i Rom i år 230.

6.

Johannes ante portam dag
Det latinske navn betyder Johannes uden for porten, og hentyder til den dag hvor apostlen blev kastet i kogende olie uden for Roms byport.

16.

Saras dag
Dagen er opkaldt efter Abrahams kone Sara.

26.

Bedas dag
Han var en missionærmunk, der kom til England i år 700. Han skrev bl.a. at vor tidsregning skulle begynde med Jesus fødsel.

7.

Flavia dag
Hun var en smuk romersk pige, der led martyrdøden, under kejser Domitian.

En af de 32 Tycho Brahesdag.

17.

Brunos dag
Biskop af Würtzburg og søn af hertug Konrad den anden. Han blev dræbt i 1046 da loftet i hans slot styrtede ned.

27.

Lucians dag
Han var en from kristen, der led martyrdøden i Sortehavsbyen Tomi omkring år 200.

8.

Stanislaus dag
Biskop Stanislaus fra Krakow blev dræbt af kong Boleslaus den anden. Efter drabet kom fire ørne ned fra himlen og samlede Stanislaus sønderdelte krop.

18.

Eriks dag
Opkaldt efter den svenske konge Erik den niende.

En af de 32 Tycho Brahesdag.

28.

Vilhelms dag
Karl den Stores minister Vilhelm, der gik i kloster og blev så from, at han kunne gå ind i en gloende varm ovn uden at lide skade. Da han døde i år 812 ringede klosterets klokker helt af sig selv.

9.

Caspars dag
Er muligvis opkaldt efter den ene af de tre vise mænd.

19.

Potentiana dag
Hun var en romersk pige, der sammen med sin søster Praxedis blev martyr i år 160.

29.

Maximus dag
Biskoppen i Trier frem til år 350. Under en rejse blev hans æsel ædt af en bjørn, han lagde istedet sadlen på bjørnen og denne bar ham videre på rejsen.