Oktober
October
sædemåned

Oktober har navn efter det latinske ord octa, otte, da det var den ottende måned i den romerske kalender.

10.

Gereons dag
En kristen officer der døde omkring år 300.
Hans relikvier opbevares i Køln.

20.

Felicianus dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

30.

Absalons dag
Opkaldt efter Davids søn fra det gamle testamente.

1.

Remigius dag
Munken Remigius, der blev biskop i Reims som 22-årig, er Frankrigs skytshelgen. Han døde 96 år gammel i 533.

11.

Probus dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

21.

Ursulas dag
11.000 Jomfruers dag
En kristen engelsk kongedatter, der sammen med 10.999 andre kristne jomfruer drog på bodsrejse til Rom, men de nåede aldrig frem, men blev alle på nær en, dræbt af Hunnerne på denne dag.

31.

Louises dag
Opkaldt efter kronprinsesse Louise der blev født på denne dag i 1851.

2.

Ditlevs dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

12.

Maximillians dag
En biskop der led martyrdøden og siden blev værnehelgen for Østrig.

22.

Cordulas dag
Hun var den sidste af de 11.000 jomfruer omtalt herover. Hun gemte sig for hunnerne, men blev dræbt da hun kom frem fra sit skjul dagen efter overfaldet.

3.

Mettes dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

13.

Angelus dag
En munk der led martydøden i Afrika ca. 1050.

23.

Sørens dag
Opkaldt efter biskop Severin af Køln i år 380.

4.

Franciscus dag
Opkaldte efter Franz af Assisi, der stiftede munkeordnen Fransiskanerne

14.

Callixtus dag
Han var den Pave der indførte Tamperdagene. Han led martyrdøden i år 222.

24.

Proclus dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

5.

Placidus dag
Placidus hjalp Benedikt med at bygge sit kloster på Monte Casino og blev senere en af Benedikts disciple. Han led martyrdøden i år 500.

15.

Hedvigs dag
En polsk hertuginde, der efter at have født tre drenge og tre piger levede i evig kyskhed. Hun byggede et kloster i Trebnitz hvor hun døde i 1243.

25.

Crispinus dag
En kristen skomager der blev martyrdræbt sammen med sin broder i Frankrig. Bødlerne skar hans hud i lange strimler, og han blev siden værnehelgen for skomagere og garvere.

6.

Broderus dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

16.

Gallus dag
Den irske munk Gallus der døde i 640, og ved hvis grav der siden skete store undere.

26.

Amandus dag
Biskop fra Maastricht der døde i 679.

7.

Amalies dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

17.

Florentius dag
Dagen har navn efter en af tre hellige mænd ved navn Florentius, der levede i henholdsvis Saumus, Reims og Strasbourg

27.

Sems dag
Den ældste af Noas tre sønner.

8.

Ingeborgs dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

18.

Lucas dag
Opkaldt efter evangelisten Lucas.

28.

Simon & Judas dag
Apostlene Simon og Judas der led martyrdøden i Persien i år 71.

9.

Dionysius dag
Han blev omvendt af Paulus i Athen og senere rejste han til Frankrig hvor han omvendte mange mennesker. Han led martyrdøden ved halshugning.

19.

Balthasars dag
Den ene af de tre vise mænd.

29.

Narcissus dag
Den 116-årige biskop af Jerusalem.