August
Augustus
høstmåned

August har navn efter den romerske kejser Augustus.

10.

Laurentius dag
Lars dag
Laurentius var pave Sixtus II's skatmester. Han blev efter eget ønske martyrdræbt tre dage efter paven. Da han lå på stegeristen råbte han til kejseren, at nu var den ene side stegt og han ville gerne vendes så stegen kunne blive god.

20.

Bernhards dag
Den fromme Bernhard fra Clairvaux oplevede engang at Jomfru Maria viste sig for ham og klemte mælk ud af sit bryst. Dråberne der faldt på Bernhard blev opsamlet og gemt som relikvier på klosteret.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

30.

Benjamins dag
Han var den yngste søn af Det gamle Testamentes Jacob og Rachel.

1.

Peters fængsels dag
Peter blev fængslet i Jerusalem, men en engel befriede ham ved at lade hans lænker briste.
Lænkerne opbevares nu, efter sigende, i Peters Kirken.

11.

Hermans dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

21.

Salomons dag
Dagen kan være opkaldt efter enten Salomon fra det gamle testamente eller en martyrdræbt munk fra Bretagne af samme navn.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

31.

Berthas dag
Den smukke Bertha omvendte sin mand, kong Edelbert fra Kent i England, til kristendommen i år 500.

2.

Hannibals dag
Oprindelsen til dagens navn er ukendt.

12.

Claras dag
Hun grundlage det første Clarakloster i Sankt Damiani kirken i Assisi. Hun døde i år 1253.

22.

Symforian dag
Den unge kristne romer Symforian blev dræbt da han ikke ville ofre til gudinderne i Cybeletemplet.

3.

Nikodemus dag
Han var en jødisk skriftklog, der bl.a. omtales i Johannes evangeliet.

13.

Hippolytus dag
Han var en romersk martyr og kirkeskribent fra ca. 1230. Han blev dræbt ved at blive sønderdelt af vilde heste.

23.

Zachæus dag
Dagen er opkaldt efter den lille tolder Zachæus, der kravlede op i et morbærtræ for at kunne se Jesus da denne vandrede ind i Jerusalem.

4.

Dominicus dag
Han stiftede dominikanermunkenes orden. Han levede meget asketisk, alt hvad han ejede gav han til de fattige, og han sov altid på den bare jord, om livet bar han en tung jenkæde.

14.

Eusebius dag
Han var en romersk præst, der døde i år 357.

24.

Bartholomæus dag
Han var en af Jesus disciple, han bragte bl.a. kristendommen til Indien, her blev han senere flået levende.

5.

Osvaldus dag
Opkaldt efter den engelske kong Osvald der dræbtes i et slag mod en hedensk konge, på denne dag i 642. I årene efter forblev hans højre hånd uforandret, fordi han tidligere var blevet velsignet af biskop Aidan, fordi han havde ladet sit måltid uddele til de fattige.

15.

Maria Himmelfarts dag
Marias sjæl blev bragt til himmels af Jesus og en mængde engle, der kom ned til Jorden. Tre dage senere bragte de hendes legeme til paradis, hvor hun blev kronet som himmeldronning.

25.

Ludvigs dag
Den franske konge Ludvig den Hellige (den 9.) har givet navn til denne dag. Han døde i år 1270 under et korstog.

6.

Kristi foklarelsesdag
På denne dag vandrede Jesus, sammen med Peter, Jakob og Johannes op på et bjerg, hvor en stemme forkyndte at han var guds søn.

16.

Rochus dag
Han blev født i Montpellier og på brystet havde han et rødt kors. Ved at påkalde Rochus kunne man bl.a. udrydde pest.

26.

Irenæus dag
Dagen er muligvis opkaldt efter munken Irenæus fra Lyon, der døde i år 202.

7.

Donatus dag
Engang da den hellige kalk var gået i stykker fik Donatus den til at vokse sammen igen ved hjælp af sine bønner.

17.

Anastasius dag
Dagen er muligvis opkaldt efter en persisk martyr med dette navn, der døde i år 620.

27.

Gebhardus dag
Sandsynligvis er det den undergørende biskop fra Constanz, der døde i året 996, der har lagt navn til denne dag.

8.

Ruths dag
Opkaldt efter Ruth fra det gamle testamente, der samlede aks på marken for at tækkes dens ejer, senere giftede han sig med hende.

18.

Agapetus dag
Da løverne ikke ville dræbe den 14-årige romerdreng Agapetus, blev han istedet brændt på bålet omkring år 200.

28.

Augustinus dag
Han var en af de fire kirkefædre.
Han blev døbt af Ambrosius, og da han senere var blevet biskop i Regius bad han gud om hjælp da byen i år 420 blev overfaldet af vandalerne.
Han grundlagde Augustinermunkenes orden.
De tre andre kirkefædre er Antonius, Gregorius og Hieronymus.

9.

Romanus dag
Da den unge soldat Romanus overværede Laurentius' blive pint til døde, så han en hvid skikkelse tørre blodet af Laurentius' sår, dette omvendte ham til kristendommen, og da han senere prædikede guds ord blev han selv martyrdræbt i år 258.

19.

Sebaldus dag
Han var kongesøn fra Dacia, muligvis Danmark, og døde i et kloster i Nürnberg.

29.

Johannes halshuggelsesdag
Johannes Døberen blev som bekendt halshugget efter ordre fra kong Herodes, og hans hoved leveret på et fad til Salome, som tak for at hun havde behaget kongen med sin dans.