Æ:
[?]

Ægtefødt

Barn født indenfor ægteskab, Legitimus
Modsat Uægte barn og Horeunge.

Ægt / Ægter

Pligtkørsel for fæstebonden som en del af hoveriet.

Ægteskabsbevilling

Ægteskabsbevillinger blev brugt til:

Ærvedspenge

Afløsning i penge af hele eller dele af hoveriet. Se Erridspenge.

Ævred

Betegnelse for løsdrift på stubjorden.
At "opgive ævred" betød at nedbryde hegnet omkring stubmarken.